Guldcertificerede almene boliger

Byggeriets navn: 40 bæredygtige, almene boliger
Beliggenhed: Årslev, Fyn
Udført: 1916-18

Bygherre: Boligforeningen CIVIA
Totalentreprenør: HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S
Rådgivende Ingeniør: Niras A/S
Konsulent: Miljøforum Fyn
Arkitekt: ERIK Arkitekter A/S
Landskab: ERIK Arkitekter A/S
Tagdækker: Phønix Tag Fyn A/S 

40 bæredygtige almene boliger i Lensmarken i Årslev på Fyn har scoret så højt på DGNB-parametrene, at de har opnået en guld-certificering.

Der er arbejdet med social bæredygtighed i sunde og lyse boliger med et godt indeklima. Bygget af gode materialer og med centralt fællesareal, der giver gode muligheder for ophold og leg.

Den miljømæssige bæredygtighed sikres ved byggeriets lave klima- og miljøpåvirkninger. For eksempel i form af lokal håndtering af regnvand (LAR), hvortil også det grønne tag bidrager.

Den økonomiske bæredygtighed sikres ved, at boligerne er fremtidssikrede og i god kvalitet. De rentable at bo i, og de er nemme at servicere og vedligeholde.

Boligerne blev ikke dyrere at opføre end andre almene byggerier, men omkostningerne til opvarmning er til gengæld lavere. Energiklasse: Lavenergiklasse 2015, samt DGNB guld-certificering

expand_less