5 FALDGRUBER, DU SKAL UNDGÅ, NÅR DU PROJEKTERER MED TAGPAP | TAGKANALEN (12)

Detaljeret projektering er med til at sikre, at der ikke opstår byggeskader og konflikter undervejs i byggeprojektet. Læs om de fem projekteringsfejl, arkitekter og tekniske rådgivere ofte begår, når de projekterer med tagpap. Fejl, som kan blive en bekostelig affære, men som kan undgås, hvis man følger simple anvisninger.

En forkert udført tagkonstruktion kan i værste fald resultere i utætheder og dyre skader på de underliggende bygningskonstruktioner. Projekteringsfasen er et kritisk punkt i ethvert byggeri, for det er under projekteringen, at konstruktøren eller ingeniøren skaber det stabile fundament for et tæt og sikkert tag, og dermed sikrer bygningen mod fugt, nedbrydning eller brand i mange år fremover.

- Der kan være rigtig mange grunde til, at tage med tagpap bliver utætte. Men de mest udbredte fejl går tilbage til projekteringsfasen, hvor der ikke er taget højde for de rigtige forhold i konstruktionen. Utæthederne kan føre til katastrofale fugtskader, og det er derfor vigtigt, at den tekniske rådgiver har særligt fokus på tæthed både under projektering og udførelse, så vandafledningen forløber under kontrollerede forhold, fortæller Jens-Jørn Hunderup, anvendelsesteknisk chef, ingeniør hos Phønix Tag Materialer.

Fem projekteringsfejl, du skal undgå

Jens-Jørn Hunderup har beskæftiget sig med tagpap gennem det meste af sit arbejdsliv, og han har derfor set alle de typiske fejl, der kan ske i tagarbejdet. I afsnit 12 af Tagkanalen deler han ud af den viden og giver gode råd til, hvordan du som rådgiver undgår de typiske projekteringsfejl med tagpap. Lad os dykke ned i den første.

Manglende Inddækningshøjde
#Fejl 1: Det er vigtigt at overholde disse afstande for inddækningshøjden: Kilde PTM-anvisning 14. Tagterasser, taghaver og parkeringsdæk

#Fejl 1: Manglende inddækningshøjde

Inddækninger er et af de steder, hvor der ofte ses fejl i projekteringen – særligt på tagterrasser, som byggeteknisk kan være et komplekst bekendtskab. Det er fristende for den projekterende at spare på inddækningshøjden, så bygningen har plads til en etage mere. Men hvis du ender med en inddækningshøjde på få centimeter, kan der ved kraftige regnskyl og blæsevejr ophobe sig vand, der løber ind i beboelsen. Det kan føre til omfattende og bekostelige skader.

Baseret på PTM-anvisningerne anbefaler Jens-Jørn Hunderup følgende:

  • Der skal være niveaufri adgang fra bebyggelsen og ud på tagterrassen
  • Isoleringstykkelsen er vokset til 300-350 millimeter. Hertil skal lægges en nødvendig inddækningshøjde på 150 millimeter.

Du kan læse mere om, hvordan du undgår de hyppigste fejl med tagterrasser her.

Installationer I Tage BYG ERFA
#Fejl 2 af artiklens faldgruber: Det frarådes at lægge installationer i tagisoleringen. Foto: © www.byg-erfa.dk (37) 17 03 06

#Fejl 2: Installationer indbygget i isoleringen

Der er en stigende tendens til, at installationer som ventilationskanaler, afløbsrør og elkabler indbygges i tagisoleringen. Det udfordrer bygbarheden, nedsætter isoleringsevnen og skaber kuldebroer. Derudover gør installationer i isoleringen det besværligt at fastgøre tagdækningen mekanisk.

Et andet problem er, når ventilationskanaler pakkes ind i blød mineraluld for at opnå brandbeskyttelse. Det skaber bløde områder under tagdækningen, som kan medføre kritiske vandansamlinger. Jens-Jørn Hunderup fraråder derfor, at man lægger installationer i tagisoleringen.

 

Manglende Ventilation
#Fejl 3: Overhold reglerne for korrekt ventilation

#Fejl 3: Manglende ventilation af tagkonstruktionen

Manglende ventilation af selve tagkonstruktionen er et overset problem. Hvis du først konstaterer denne fejl i byggefasen, kan det blive en dyr affære at rette op på. En simpel tommelfingerregel er, at man altid skal ventilere, når tagpappet lægges oven på træbaserede materialer. Der må ikke ventileres fra hætte til hætte, fordi det skaber konstant undertryk i konstruktionen over hætten. Og er der små utætheder i dampspærren, får man den varme rumluft fra indeklimaet trukket op i ventilationsspalten, som skaber et vakuum. Det giver kondens i konstruktionen og risiko for råd og svamp. Optimalt set skal man derfor ventilere fra udhæng til udhæng.

 

Manglende Nødafløb

#Fejl 4: Manglende nødafløb

Nødafløb er et afløb, du laver på små tagflader under 90 kvadratmeter, der kun har ét afløb. Hvis det ene afløb stopper til, er det kritisk, hvis vandet ikke kan komme væk andre steder, da det hurtigt kan stige op over de 15 centimeters inddækningshøjde. Alligevel er det ikke ualmindeligt, at den projekterende glemmer nødafløbet.

Nødafløbet bør være synligt, så det ”sladrer” om, hvornår afløbet skal renses. Jens-Jørn anbefaler:

  • Få anlagt et nødafløb, så afløbet ikke tilstoppes
  • Nødafløbet skal ligge 50 millimeter over det laveste punkt på taget.
Foto Brand
#Fejl 5: Brug tagdækning, der overholder brandkravene

#Fejl 5: Tagdækninger, der ikke lever op til brandkravene

En tagdækning skal opfylde brandkravene i Bygningsreglementet, som dokumenteres ved en prøvningsrapport og en klassifikationsrapport. Det er vigtigt, du som projekterende sørger for den nødvendige dokumentation og selv efterspørger en klassifikationsrapport. Klassifikationsrapporten udføres af Brandteknisk Institut. Du skal også sikre dig, at produkterne, der er anvendt på taget, rent faktisk er dem, der fremgår i klassifikationsrapporten.

På Phønix Tag Materialers hjemmeside fremgår brandgodkendelserne i PTM-anvisninger i afsnittet om Brand

ANVISNINGER TIL PROJEKTERENDE

Der findes flere anvisninger på markedet, som arkitekter og tekniske rådgivere kan læne sig op ad, når de projekterer med tagpap. Det drejer sig blandt andet om:

  • PTM-anvisningerne indeholder guides til både projektering, udførelse, anvendelse og produktvalg. De er fordelt på temaer som materialekrav, fugt, brand, tagisolering, undertage og tagterrasser
  • BYG-ERFAs erfaringsblade giver anvisninger inden for ex tagterrasser, brandsikring, afdækninger, undertage og niveaufri adgang. Siden 1977 har BYG-ERFA indsamlet, bearbejdet og formidlet byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis og forskning.

Tagkanalen - videoer

Brandkrav i tagkonstruktioner
play_circle 2:33

Brandkrav i tagkonstruktioner (38)

Når vi taler om brandkrav til tagkonstruktioner, er der grundlæggende tre ting, du bør være særligt opmærksom på i øjeblikket. I denne video fortæller civilingeniør og indehaver af Bunchs Bygningsfysik, Tommy Bunch-Nielsen, mere om fokusområderne, og hvorfor det er vigtigt netop nu.

Brandkrav i tagkonstruktioner
SBi-anvisninger
play_circle 1:49

SBi-anvisninger (37)

Hvis du er i tvivl om, hvordan du undgår fugtproblemer i dine byggeplaner, bør du tage et kig i de opdaterede SBi-anvisninger. Se med her, hvor seniorforsker og civilingeniør Erik Brandt forklarer mere om anvisningerne, og hvad du bør gøre.

SBi-anvisninger
De nye klimakrav
play_circle 1:27

De nye klimakrav (36)

Du vil her få viden om hvad ændringen i bygningsreglementet har af betydning for nybyg og samtidig få gode råd til, hvordan du bedst implementerer de nye krav.

De nye klimakrav
Nødafløb
play_circle 1:01

Nødafløb (35)

Få et indblik i, hvad det er særlig vigtigt at være opmærksom på, når man skal dimensionere nødafløb.

Nødafløb
Installationer
play_circle 2:06

Installationer (34)

Hvad skal du være særligt opmærksom på, når du projekterer lavhældningstage med tekniske installationer som for eksempel ovenlysvinduer, hætter eller ventilationskanaler?

Installationer
Lufttæthed
play_circle 1:37

Lufttæthed (33)

Lufttætte bygninger er mere energieffektive, har bedre indeklima og mindre risiko for fugtskader. Men hvad skal du være særligt opmærksom på, når du projekterer lufttæt byggeri?

Lufttæthed
Den byggesagkyndiges 3 typiske fejl
play_circle 2:07

Den byggesagkyndiges 3 typiske fejl (32)

Hvordan sikrer du et byggeri uden fugtskader? Her får du tre byggesagkyndiges bedste bud på fejl, du for alt i verden skal undgå, når du projekterer tag.

Den byggesagkyndiges 3 typiske fejl
EPD'er: Dokumentation for livscyklussen
play_circle 1:32

EPD'er: Dokumentation for livscyklussen (28)

Bliv klog på hvad en EPD (Environmental Product Declaration) er. Følg med, når Dorthe L. Hartung gør dig klogere på området på under 2 minutter, kan du nu

EPD'er: Dokumentation for livscyklussen
Lavhældningstage
play_circle 2:01

Lavhældningstage (27)

De bedste råd til projektering af flade tage uden de klassiske fejl

Lavhældningstage
Ventilerede tage
play_circle 5:30

Ventilerede tage (26)

Sådan sikrer du bygherren det bedste resultat i forbindelse med ventilerede tage.

Ventilerede tage
Skimmelsvamp
play_circle 12:18

Skimmelsvamp (25)

De bedste råd til materialevalg, der mindsker risikoen for skimmelsvamp i tagkonstruktionen

Skimmelsvamp
Hældningstag
play_circle 1:39

Hældningstag (24)

Erik Brandt deler den nyeste viden om renovering af hældningstage

Hældningstag
Parkeringsdæk
play_circle 12:18

Parkeringsdæk (23)

Sådan projekterer du parkeringsdæk - gode råd fraTechnical & Legal manager i Nordic Waterproofing, Torben Bjørndahl

Parkeringsdæk
Grønne tage - Jonas Kolbe
play_circle 1:33

Grønne tage - Jonas Kolbe (22)

Jonas Kolbe giver sine bedste råd til projektering af grønne tage uden de klassiske fejl

Grønne tage - Jonas Kolbe
Tagterrassen
play_circle 2:08

Tagterrassen (21)

Du skal særligt huske tre ting, når du projekterer tagterrasser. Se med her.

Tagterrassen
Tankefuld II
play_circle 5:25

Tankefuld II (20)

En smidig byggeproces og populære boliger. Sådan lyder nogle af de positive konklusioner for Fyns Almennyttige Boligselskab, som har opført 44 boliger i den bæredygtige bydel Tankefuld ved Svendborg. Få et indblik i bygherrens erfaringer her.

Tankefuld II
Netto
play_circle 5:08

Netto (19)

Lars Storm Thomsen, fortæller om visioner og krav, når man DGNB-certificerer. Han løfter også sløret for de store energigevinster, byggeriet indtil videre har opnået.

Netto
Natur og byggeri smelter sammen - Naturkraft
play_circle 5:01

Natur og byggeri smelter sammen - Naturkraft (18)

Vi ser nærmere på oplevelsesparken Naturkraft, og hører om anlæggets særlige byggetekniske udfordringer og kompleksibilitet

Natur og byggeri smelter sammen - Naturkraft
Brandkrav for tagpap
play_circle 8:58

Brandkrav for tagpap (17)

Manglende kendskab til reglerne for brandsikkert tagpaptag er en stor udfordring hos arkitekter, entreprenører og ingeniører. Konsekvensen kan i værste fald være ulovlige bygninger, som man må udskifte tagdækningen på.

Brandkrav for tagpap
Vælg et sikkert undertag, så du undgår skader i tagkonstruktionen
play_circle 9:46

Vælg et sikkert undertag, så du undgår skader i tagkonstruktionen (16)

Undertaget skal sammen med tagbelægningen beskytte mod indtrængende fugt. Hvis undertaget ikke er udført korrekt, kan det give store byggetekniske problemer. I dette afsnit af Tagkanalen guider fugt- og byggeeksperten Søren Blumensaat Pedersen dig til valg af det rigtige undertag.

Vælg et sikkert undertag, så du undgår skader i tagkonstruktionen
Svanemærkede byggerier - Havglimt
play_circle 7:28

Svanemærkede byggerier - Havglimt (15)

Godkendte produkter giver kortere vej til Svanemærket byggeri. Se mere i 15. afsnit på Tagkanalen

Svanemærkede byggerier - Havglimt
NOXOUT tagpap - Taulov Dryport
play_circle 6:55

NOXOUT tagpap - Taulov Dryport (14)

Besøg Taulov Dry Port og hør, hvordan valg af byggematerialer kan bidrage til et renere miljø

NOXOUT tagpap - Taulov Dryport
DGNB og materialeproducenter
play_circle 7:07

DGNB og materialeproducenter (11)

Let at finde data om tagpaps bidrag til bæredygtigt byggeri

DGNB og materialeproducenter
Overvejelser inden et DGNB-projekt
play_circle 9:00

Overvejelser inden et DGNB-projekt (10)

Bæredygtighed er et varmt emne i byggebranchen. Nogle gange er det varm luft, desværre

Overvejelser inden et DGNB-projekt
Om DGNB
play_circle 5:26

Om DGNB (9)

Andreas Linnet fra Rambøll giver konkrete råd til, hvordan bygherrer kan arbejde med DGNB

Om DGNB
Tagpaps holdbarhed i det danske klima
play_circle 10:46

Tagpaps holdbarhed i det danske klima (8)

Hvad skal bygherre og rådgiver være opmærksom på, når det gælder tagpap i det danske klima.

Tagpaps holdbarhed i det danske klima
Grønne tage
play_circle 13:23

Grønne tage (7)

Hvordan projekterer du et grøn tag, så det bliver tæt og opnår lang levetid?

Grønne tage
Tagterrasser
play_circle 17:28

Tagterrasser (6)

Undgå de hyppigste fejl når du projekterer tagterrasser med høje til konstruktion og projektering

Tagterrasser
Tre spændende løsninger til den 5. facade
play_circle 15:34

Tre spændende løsninger til den 5. facade (3)

Hvordan tagpap gør det muligt at udfordre traditionelle tagkonstruktioner for bygherren og rådgiveren

Tre spændende løsninger til den 5. facade
Hvad gør du efter ophævelsen af TOR-anvisningerne?
play_circle 8:57

Hvad gør du efter ophævelsen af TOR-anvisningerne? (1)

Hvordan CASA Arkitekter håndterer situationen efter TOR, så de stadig kan projektere sikre tage med tagpap, der holder i over 50 år.

Hvad gør du efter ophævelsen af TOR-anvisningerne?
expand_less