Byggeriets uddannelser: Der mangler kvalificeret, faglært arbejdskraft i tagdækkerbranchen

Hos Phønix Tag Materialer har man de sidste fire år haft stor succes med at tiltrække og opkvalificere medarbejdere til tagdækkerbranchen

Tagdækekr Trainee Ny Web
En deltager under Tagdækker Trainee-forløbet på Assersbølgård ved Vejen. Foto: Jonas Fotografi

Det viser den seneste analyse for tagdækkerfaget, men hos Phønix Tag Materialer har man de sidste fire år haft stor succes med at tiltrække og opkvalificere medarbejdere til tagdækkerbranchen gennem Tagdækker Trainee-forløbet.

Udfordringerne i tagdækkerbranchen er helt overordnet, at der er stor mangel på hænder. Der bliver kun udlært 30-35 tagdækkere pr. år, hvilket er alt for lidt set i lyset af, at der er brug for 100 nyuddannede tagdækkere hvert år for, at branchen består. Der er i alt cirka 2.000 fuldtidsbeskæftigede i branchen, hvor udenlandsk arbejdskraft udgør en stor del.

Vores kunder bad om hjælp

For godt fire år siden valgte tagpap-producenten Phønix Tag Materialer på baggrund af flere henvendelser fra deres kunder, der skreg på arbejdskraft, at starte et traineeforløb for kommende tagdækkere, så man kunne skaffe mere arbejdskraft til branchen – på sigt både lærlinge og ufaglærte.

Casper Bechgaard Kristensen, uddannelsesansvarlig for traineeforløbet hos Phønix Tag Materialer, fortæller: ”Der er stor afgang i tagdækkerbranchen og knap så stor tilgang af nye tagdækkere. Derfor har traineeforløbet haft sin berettigelse. Rytmen hos virksomheden er nye lærlinge to gange årligt. Derfor har vi også særlig kontakt med mestrene to gange om året, hvor vi spørger: Har I behov for arbejdskraft i den kommende periode? Skal det være en ny lærling eller ufaglært arbejdskraft? Deres lokale jobcenter får efterfølgende rekrutteringsopgaven sammen med mester.

Han fortsætter: "Der sker en forventningsafstemning mellem, ”hvad kan vi som jobcenter rekruttere”, og ”hvad kan vi som virksomhed tilbyde”. Målgruppen er ikke rammen for, hvor der søges efter kandidater, men gennem tiden er der blev i særdeleshed set på de unge længst væk fra arbejdsmarkedet. Traineeforløbet har gennem alle forløb haft fokus på praksis og ikke teori – dog uden at gå på kompromis med sikkerhed og lovpligtige certifikater. Tagdækkere behøver ikke at være særligt boglige, men de skal have hænderne skruet ordentligt på og have lyst til at arbejde ude og i højden.”

Det første forløb gik i gang 18. marts 2019 og kom i stand som et samarbejde mellem Phønix Tag Materialer, Learnmark, STAR, 3F, lokale jobcentre og tagdækkermestrene samt John Hvass, Byggeriets Uddannelsers uddannelseskonsulent for STB. Efterfølgende er forløbet afholdt for- og efterår hvert år, kun afbrudt af coronanedlukningen i foråret 2020.

Sjovt at se, hvad der kommer ud af folk, når de får lov at blomstre

Succesraten på de i alt syv forløb har været høj, fortsætter Casper Bechgaard Kristensen: ”Vi har haft 120 elever igennem på de syv forløb, og det er kun 12, der er faldet fra under forløbet. Godt og vel halvdelen af dem, der fuldfører forløbet, bliver i branchen, og vi kan ikke forvente meget mere.”

Således er den procentvise fastholdelse af de unge efter endt traineeforløbet forøget meget: Holdet i 2019 var på 26 personer, hvoraf ca. 10 efterfølgende blev i branchen, og på det seneste hold i efteråret 2022 er 12 ud af 13 blevet i branchen. ”Alle parter i det her projekt har gennem forløbene lært af både succes og udfordringer, derfor har vi set en stigende succesrate, som forløbene er blevet afholdt. Deraf også en stigende tilgang til den ordinære uddannelse gennem årene”, udtaler Casper Bechgaard Kristensen til spørgsmålet om udviklingen af forløbet gennem årene.

Deltagerne spænder bredt fra slagteren og sushikokken, der gerne ville skifte branche, til unge med forskellige udfordringer eller unge, der ikke ved, hvad de skal lave. Der sker noget positivt med de unge, når de kommer med i sådan et traineeforløb ifølge Casper: ”En trainee-elev på hold 2 læser nu til ingeniør. Det er sjovt at se, hvad der kommer ud af folk, når de får lov at blomstre.”

Mentorforløb for mestrene
Phønix Tag Materialer har også et mentorforløb for mestre, som klæder dem på til at fastholde og opbygge relationen til deres lærlinge og generelt alle medarbejdere. Hvor Casper Bechgaard Kristensen mere står for det faglige på traineeforløbet, sørger hans kollega, projektleder Karin Askholm, for at afdække, om der er nogle problematikker hos de unge, som hun kan hjælpe med. Det handler i høj grad om onboarding og medarbejderpleje, hvilket mestrene ikke altid tænker på.

Casper Bechgaard Kristensen siger med eftertryk: ”Mestrene er dog blevet bedre til det og til at se vigtigheden af at fastholde de unge. Mestrene bruger Karin som sparringspartner både før, under og efter forløbet. Fastholdelse er ultimativt, og relationen mellem trainee og mester er derfor yderst vigtig. Det er vigtigt at få sat rammerne ordentligt fra starten. Der er en stor generationskløft mellem generation Z og mestrene.”

Karin Askholms rolle er, ud over at være tilgængelig for de unge under hele traineeforløbet, også at stå for et mentorforløb for mestrene, der er den ”ældre generation”. Hun siger: ”Gennemsnitsalderen for de unge på traineeforløbet er 22 år, og mestrene er den ældre generation. Der er sprunget en generation over. Der opstår ind i mellem en kommunikationsbrist, så der skal mere brobygning til.”

Til spørgsmålet om, hvorvidt de unge skal ”nurses” mere i dag, svarer hun: ”De skal jo helst have ordentlig adgang til deres leder, ses og høres. De generationer af mestre, der er derude, har ikke helt forstået vigtigheden af det.” Det kan skabe konflikter og uoverensstemmelser mellem lærling og mester.

Karin Askholm mener også, at en stor del af succesen med traineeforløbet skydes, at det er et håndholdt forløb, hvor de unge har adgang til Karin og Casper 24/7. Hun forklarer: ”Det, at der er adgang til os, og vi har så meget hands on på forløbet, har gjort, at det er gået så godt. Og så er forløbet praksisnært, det er lettere at forstå for de unge. Vi prøver at vise, hvordan det er at arbejde i en virksomhed.”

Next Step har for EUC Nordvestsjælland og Det Faglige Udvalg for STB udarbejdet analysen for tagdækkerfaget i december 2022. Læs analysen her

Kilde til artiklen: Byggeriets uddannelser

Nyheder

Fugtkonference

Tilmeld dig 2-dages seminar om fugt

Kurset er er for dig som projekterer, det vil sige bygningskonstruktør, arkitekt eller ingeniør. Det handler om et tema, som er yderst aktuelt, nemlig fugt. Vi har samlet nogle af Danmarks førende eksperter, som giver dig den bedste viden.

Invitation. 2-dages seminar om fugt
expand_less