Alger på byggematerialer: Hvordan gør man?

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

IMG 1527
Mos, alger og lav er udelukkende blevet opfattet som et æstetisk problem, som især dukker op på nordvendte fugtige områder, men ikke har indvirkning på byggematerialernes overflade. En ny type af blågrønne, blågrøn lav, er begyndt at dukke op, den skader ikke materialernes funktion, men kan give pletter i overfladen. Derfor er det en god ide at behandle denne lav, straks den dukker op

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

Talrige undersøgelser har gennem årene vist, at mos og alger ikke skader byggematerialer, som for eksempel træ, tegl eller tagpap. Til gengæld er algevækst et æstetisk problem, som en del bygningsejere helst er foruden. 

Begroninger dukker især op på nordvendte flader og i skyggeområder

I de seneste år er der dog i visse geografiske områder i Danmark dukket en enkelt ny og mere aggressiv lys blågrøn lav op. Luften omkring os bliver heldigvis renere og renere i disse år, men paradoksalt nok giver den rene luft også bedre vækstbetingelser for den nye type blågrå lavlignende grønne bevoksning. Den nye type lav har et rodnet, der kan angribe materialers overflader, så disse får pletter, når algerne fjernes. Dette nedsætter dog ikke konstruktionernes funktion.

Brug kun miljøgodkendte og lovlige midler hvis lav skal fjernes

Hvis man er så uheldig at få besøg af den nye type lav, kan denne fjernes, når den observeres. Typisk dukker den op på et meget begrænset areal, så man kun behøver at behandle for eksempel en kvadratmeter.

Hvis nødvendigt, vil du dermed begrænse brugen af algefjerner, når du reagerer i tide.

Sprøjtefirmaerne må kun anvende lovlige midler, der er godkendt af Miljøstyrelsen, en overtrædelse heraf er strafbar.

De to godkendte midler til at fjerne alger hedder Neutralon og AlgeFri N.

Miljøstyrelsen gør gældende, at der specielt ved separatkloakering altid stilles krav om, krav til at alle afløb bliver spærret, og at firmaet samler rensevæsken op og opsamler den.

De godkendte midler virker kun, når temperaturen under behandlingen er over 10 grader C. Hvis taget allerede er angrebet, kan det tage måneder før effekten af sprøjtningen bliver synlig. Tagoverfladen tager ikke skade af en algebehandling

Brug ikke mekaniske redskaber eller højtryksrens

Vi fraråder, at man forsøger at fjerne mos, lav eller alger ad mekanisk vej, da hård børstning mv. kan skade overfladen. Man bør heller ikke anvende en højtryksrenser, der kan have en så ekstrem rensekraft, at man fjerner materialernes overflade.

Til gengæld anbefaler vi, at man to gange om året fejer blade væk, tømmer bladfang og i det hele taget inspicerer sit tag mindst hver andet år.

Vi vil desuden anbefale, at man mindst hvert 5. år beder et lokalt tagdækkerfirma inspicere taget. En professionel tagdækker vil straks få øje på evt. skjulte fejl, der måtte kræve reparation. Begge dele er med til at forlænge tagets levetid væsentligt. Det kan anbefales at lave en fast aftale herom, ganske som man får serviceret sin bil.

Fakta

Læs mere:

Se Miljøministeriets regler og lister over godkendte midler her:

https://mst.dk/kemi/biocider/borger-og-biocider/rens-taget-med-godkendte-midler-til-algebekaempelse/ 

 

Se forskning over de hidtidige, gældende erfaringer med mos, lav og alger

Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegn- og betontage. Miljøprojekt nr. 784, 2003.

Artikler og viden

Faglige artikler, interviews og videoer med eksperter om bæredygtighed, projektering, montage, levetid, arkitektur, cases m.m.

expand_less