Du kan trygt anvende regnvand fra tagpap til tøjvask og toiletskyl

Test af udvaskning viser, at du med god samvittighed kan bruge overfladevand fra tagpaptage til toiletskyl og blomstervanding.

Draaberjpg

Test af udvaskning viser, at du med god samvittighed kan bruge overfladevand fra tagpaptage til toiletskyl og blomstervanding. Og du kan ligeledes med ro i sindet sende regnvandet til en recipient, som sø og å.

Phønix Tag Materialers tagpap i både sort, kulsort og NOXOUT-udgaven blev igen i 2021 undersøgt for stofudvaskning, eller det man i fagsprog kalder leaching

Danish Waste Solutions står bag undersøgelsen, som sammenligner overfladevand fra tagpaptage med PTM BituFlex og helt almindeligt regnvand.

Konklusionen i testrapporten er, at stofkoncentrationerne i overfladevandet er ubetydelige og typisk på niveau med almindeligt regnvand.

I Danmark stilles der ikke generelle krav til udvaskning fra tagmaterialer, men nogle kommuner har i særlige projekter stillet krav om dokumentation for udvaskning. Det er blandt andet tilfældet, hvis regnvandet afledes direkte til følsomme vandløb eller lignende.

Fakta

Sådan udføres undersøgelsen
Stofudvaskningen fra tagpapproduktet er undersøgt ved hjælp af en såkaldt tankudvaskningstest, der beskriver stofudvaskningen fra overfladen af et materiale som funktion af tiden.

Med fastlagte tidsintervaller tages prøver af vandet, som så sendes til kemisk analyse for indhold af både organiske og uorganiske materialer Testen er udført som beskrevet i den tekniske specifikation DS/CEN/TS 16637-2: 2014.

Læs mere om leaching i PTM-anvisningerne:

https://www.phonixtagmaterialer.dk/projektering/ptm-anvisninger/02-materialekrav/krav-til-produkter/leachingudvaskning

Artikler og viden

Faglige artikler, interviews og videoer med eksperter om bæredygtighed, projektering, montage, levetid, arkitektur, cases m.m.

IMG 1527

Alger på byggematerialer: Hvordan gør man?

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

Alger på byggematerialer. Hvordan gør man?
expand_less