Rådgiver: Produktspecifikke EPD’er bliver helt afgørende for fremtidens byggeri

Producenternes EPD’er vigtigere end nogensinde før, når man som projekterende eller bygherre står over for et nyt projekt.

Rikke Landscape

Byggematerialer sætter spor, og miljøkravene for nybyggeri bliver løbende skærpet. Derfor er producenternes EPD’er vigtigere end nogensinde før, når man som projekterende eller bygherre står over for et nyt projekt. Det kan de skrive under på hos rådgivervirksomheden DAI.

Det er ikke længere nok, at en bygning er funktionel og æstetisk flot. I 2023 skal den i lige så høj grad være miljørigtig og leve op til gældende krav for bygningens klimapåvirkning i hele dens livscyklus. Klimapåvirkningen opgøres i CO2-ækvivalenter pr. m² pr. år og eftervises i en livscyklusvurdering (LCA) over en betragtningsperiode på 50 år.

De nye bæredygtige standarder strammes over de kommende år, og sætter dermed barren højt for fremtidens byggeri, og det mærker de blandt andet hos rådgivervirksomheden DAI. Det fortæller civilingeniør og fagchef for bæredygtighed, Rikke Petrea Bandholm:

— De nye krav i bygningsreglementet betyder, at vi i langt højere grad end tidligere skal være opmærksomme på, hvilke produkter, vi vælger. Og i den sammenhæng har de produktspecifikke EPD’er en rigtig stor betydning for, hvilke valg vi træffer.

Allerede i de indledende faser af projekteringen, hvor projektets tegningsmateriale screenes, er LCA’en i fokus, og det samme er EPD’erne. Først i form af branche-EPD’er og siden de produktspecifikke.

— Når vi screener projekter, kigger vi både på det samlede projekt og de enkelte materialer, og hvis den første screening viser, at bygningen har en klimapåvirkning, der er højere end Bygningsreglementets krav på 12,0 kg CO2-ækvivalenter pr. m² pr. år, så er vi nødt til at se på, hvor bygningens største klimasyndere er, og eventuelt finde alternativer hertil, fortæller Rikke Petrea Bandholm og fortsætter:

— I de situationer har de produktspecifikke EPD’er stor betydning for vores arbejde. For jo mere præcise de er, jo mere specifikke kan vi blive på det konkrete projekt tidligt i processen.

Nøjagtig og specifik dokumentation er nøglen

Hvor en branchespecifik EPD er baseret på gennemsnittet for en hel branche, er de produktspecifikke EPD’er baseret på faktuelle data fra den enkelte producent på det specifikke produkt. Det giver en højere grad af nøjagtighed og troværdighed, når der skal laves livscyklusvurderinger, og ifølge Rikke Petrea Bandholm bidrager det positivt til en branche, der sætter store aftryk.

— Jeg ser det kun som en gevinst, at vi begynder at stille flere krav til nybyggeri, og at dokumentationen bliver mere produktspecifik. Vi bevæger os i en branche, der står for en stor andel af den samlede CO2-udledning, og hvis vi skal gøre os nogle forhåbninger om at reducere dette, så kræver det, at producenterne optimerer sine produktionsmetoder, siger hun og uddyber:

— Som rådgivere har vi en lang række materialer, vi ikke kan undvære. Men vi kan stille krav til, at produkterne bliver bedre og mere miljørigtige – og at der er dokumentation for det.

Phønix Tag Materialer er en af de producenter, der allerede har omfattende dokumentation på 88 procent af deres tagpapprodukter, og som DAI skeler til, når der skal vælges tagmaterialer.

— Når vi har fundet gode produkter, som vi ved performer, så er det klart, at det ofte præger vores valg fremadrettet. Det gælder både de gode løsninger, og ikke mindst de materialer, der har produktspecifikke data.

Læs mere om Phønix Tag Materialers produktspecifikke EPD’er her

Flere stramninger sætter retningen

Med de nye klimakrav i bygningsreglementet bevæger byggebranchen sig langsomt i en mere bæredygtig retning. Efterspørgslen efter miljøvenlige og klimabevidste løsninger stiger, og har du ikke allerede styr på dine produkters værdikæde, så er det ifølge Rikke Petrea Bandholm ved at være tid:

— Lige nu er kravene ikke så stramme, men det begynder lige så stille at tage til. Fra nu af strammes bygningsreglementet hvert andet år, og det går kun én vej. Så hvis man vil gøre sig forhåbninger om også at være en relevant aktør i byggebranchen i fremtiden, så er det nu, man skal sætte ind.

På nuværende tidspunkt er kravene primært bundet op på et projekts CO2-udledning, men med den hastige udvikling kan der på sigt også komme andre faktorer i spil. Derfor anbefaler Rikke Petrea Bandholm, at man kommer i gang med sine produktspecifikke EPD’er hurtigst muligt, så man som producent er gearet til fremtidens byggebranche.

Fakta

Om Rikke Petrea Bandholm

  • Fagchef for bæredygtighed hos Danske Arkitekter Ingeniører (DAI)
  • Civilingeniør inden for byggeri og anlæg med speciale i indeklima og energidesign
  • DGNB Auditor.

Artikler og viden

Faglige artikler, interviews og videoer med eksperter om bæredygtighed, projektering, montage, levetid, arkitektur, cases m.m.

IMG 1527

Alger på byggematerialer: Hvordan gør man?

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

Alger på byggematerialer. Hvordan gør man?
expand_less