At projektere med grønne tage giver mange fordele

Grønne tage er både byggeteknisk og arkitektonisk en god løsning

Solrodgaard Juni 2017 115
Eksempel på grønt tag på Solrødgård Renseanlæg i Hillerød

Grønne tage er både byggeteknisk og arkitektonisk en god løsning. De kan reducere afstrømningen af regnvand fra tagflader op til 50 procent og forsinke tilstrømningen af vand til kloakkerne – og så er de bæredygtige og miljøvenlige.

Af anvendelsesteknisk chef, ingeniør Jens-Jørn Hunderup, Phønix Tag Materialer

Der findes flere forskellige typer af grønne tage, som man kan se i faktaboksen ved siden af denne artikel. Og bygherrer og rådgivere skal grundigt overveje en række spørgsmål, før et egentligt byggeri sættes i gang. Som udgangspunkt bør du følge PTM-anvisningerne  for at undgå konstruktionsfejl og fugtskader. Se specielt PTM-anvisning 10. Udførelse af grønne tage.

Bakkeløsningerne kan siges at have den fordel, at man undgår et vandtryk på tagpappen, og at systemet er konstrueret på den måde, at det dræner overflødigt vand væk. Men i PTM-anvisningerne beskriver vi, hvordan alle de forskellige typer af grønne tage installeres korrekt.

Derfor bør du projektere med grønne tage
Klimaændringer og stigende nedbørsmængder gør det attraktivt at projektere med grønne tage. Et fladt, grønt tag kan optage op til 50 procent af den årlige nedbørsmængde, og samtidig forsinke regnvandet, hvorved det aflaster kloaksystemer og mindsker risikoen for oversvømmelser og fugtskader i ejendomme og kældre.

Grønne tage er desuden et naturligt lydisolerende materiale, der virker støjdæmpende, hvilket kan være en attraktiv løsning i større byer. Derudover bidrager grønne tage til og holde de store temperatursvingninger nede om sommeren, så man sparer på udgifter til nedkøling. Samtidig er planterne med til at forlænge tagets levetid, fordi laget af grønt tag beskytter tagmaterialerne imod vejr, vind og UV-stråler.

Velegnet til flade tage
Et grønt tag kan både anlægges oven på et eksisterende tag og på et nybygget. Tage med lav hældning er generelt mere velegnede til beplantning og til anlæggelse af grønne tage. Hvis tagets hældning er over 15 grader, bør det erosionssikres, da vækstsubstrat og beplantning risikerer at skride ned.

Tagkonstruktion skal kunne bære de ekstra kilo, som planter, jord og drænlag tilføjer. Når man projekterer med grønne tage, skal man derfor tage hensyn til den ekstra vægt.

Et grønt tag vejer fra 50 kilo pr. kvadratmeter og opefter, afhængigt af, hvilken type af grønt tag, der anvendes.

I nogle tilfælde er der behov for at anvende rodhæmmende tagpap. Læs mere om reglerne i PTM-anvisningerne her.

Anlægning af grønne tage
Grønne tage opbygges som en flerlagskonstruktion, hvor hvert lag har en funktion i den samlede opbygning. Flerlagskonstruktionen består af den bærende konstruktion, dampspærre, varmeisolering, tagdækning, beskyttelseslag, vandafledningsplade, filterlag, vækstmedie og vegetation

Bygherrer og rådgivere skal være særligt opmærksomme på inddækningshøjden ved etablering af grønne tage. På et normalt tagpapstag kræves der en inddækningshøjde på 150 mm, hvor der på grønne tage skal være 200 mm. Følg PTM-anvisningernes anbefalinger til inddækninger.

Sådan vedligeholder man grønne tage
Generelt kæver et grønt tag større vedligehold end et almindeligt tag.

Grønne tage kræver vedligehold af flere årsager, herunder skal man holde afløb rene, kontrollere plantevæksten (vinden kan bære fremmede vegetationer op på taget) og opretholde brandsikkerheden. Når man etablerer et grønt tag bør der i alle tilfælde foreligge en vedligeholdelsesplan.

Det grønne tag, herunder stenrender, brandbælter, afløb og lignende, skal tilses mindst to gange årligt, så væksten kontrolleres, brandsikkerheden opretholdes og der sikres mod tilstopning af afløb.

Vedligehold af vegetationen, herunder vanding og gødskning, bør man udføre i henhold til leverandøren af det grønne tags anvisninger.

Læs mere om vedligehold og vedligeholdelsesplan i PTM-anvisning 10. Udførelse af grønne tage.

Fakta

Tre typer grønne tage

  • Grønne tage er et overordnet begreb, der dækker over forskellige former for beplantning på tagflader.
  • Der skelnes mellem tre tagtyper: ekstensive, semi-intensive og intensive grønne tage, som afhænger af tagets anvendelse, vedligehold og opbygning.
  • De intensive tage anvendes som taghaver, hvor man kan opholde sig, mens de ekstensive tage sjældent er beregnet til ophold, og de består af tørketålende planter som sedum – stenurter – eller tørketålende urter og græsser. De semi-intensive tage er en blanding af de to andre typer tag.

Artikler og viden

Faglige artikler, interviews og videoer med eksperter om bæredygtighed, projektering, montage, levetid, arkitektur, cases m.m.

IMG 1527

Alger på byggematerialer: Hvordan gør man?

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

Alger på byggematerialer. Hvordan gør man?
expand_less