Boligselskab: Almene boliger kan også bygges bæredygtigt

Dokumenterede miljøegenskaber betyder bedre byggeproces og populære boliger.

Fyns Almennyttige Boligselskab er bygherre på et nyt byggeri i den bæredygtige bydel Tankefuld i Svendborg. Boligselskabet har valgt at satse på materialer med dokumenterede miljøegenskaber, blandt andet til grønne tage og facadebeklædning i træ. Den bæredygtige tilgang har resulteret i en bedre byggeproces og populære boliger.

Flere bygherrer – både private og offentlige – har fået øjnene op for fordelene ved at bygge bæredygtigt. Det gælder også for Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), der som led i en ny grøn strategi har fokus på bæredygtighed inden for renovering og nybyggeri.

Byggeriet Tankefuld II, som er anden etape af FAB’s boligbyggeri i bydelen Tankefuld, er et konkret eksempel på den miljømæssige, beskæftigelsesmæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed, som FAB gerne vil se mere af.

Ifølge Conny Krog, projektleder hos FAB med ansvar for planlægning og projektering af Tankefuld II, kræver det helhedstænkning og tidlig indsats at bygge bæredygtigt:

– Bæredygtighed kan ikke drysses på det enkelte byggeprojekt til sidst. Det skal tænkes ind allerede i den tidlige planlægning, så det bliver en velintegreret del i alle byggeriets faser. Desuden er dokumentation ganske enkelt nøglen til grøn omstilling i bygge- og anlægsbranchen. Vi er nødt til at kende indholdet i de produkter, vi bygger med, for at vi kan være sikre på, at vi bygger på den mest miljøvenlige måde, siger hun.

TANKEFULD 10 Tagpap

DGNB fører til bæredygtige valg

Når en bygherre i dag ønsker bæredygtige materialer i sit byggeri, findes der en række mærknings- og certificeringsordninger, som kan guide til at træffe de bedst mulige valg. Det gælder eksempelvis DGNB, Svanemærket og EU-blomsten. Til Tankefuld-projektet har FAB valgt DGNB som certificeringsordning, men ambitionerne rækker længere end bare minimumskrav.

– Vi har haft som mål at opfylde flest mulige kriterier inden for de sociale, økonomiske og miljømæssige kvaliteter, så vi som minimum kunne opnå en sølvcertificering fra DGNB. Men certificeringen har ikke været et mål i sig selv. I stedet har vi brugt den som et redskab til at få rådgiverne til at træffe de rigtige valg i alle byggeriets dimensioner, så vi i sidste ende opnår et byggeri med størst mulig bæredygtighed, fortæller Conny Krog. 

FAB har aktivt tilvalgt materialeproducenter, der har en EPD (Environmental Product Declaration) på deres produkter. EPD’en er en miljøvaredeklaration, der dokumenterer byggematerialets indvirkning på miljøet i hele dets livscyklus. Det gælder også i forhold til husenes tage, der enten er udlagt som aktive tage med solceller og grønne sedumtage eller med synligt tagpap. Underlaget på alle tagene består af tagpap fra Phønix Tag Materialer, som netop har en EPD.

– Ud over at grønne tage er smukke, er de også med til at forsinke regnvandet og rense luften. De grønne tage forsinker regnvandet, indtil det bliver ledt videre til nærliggende regnvandsøer. Fordi der ikke er mulighed for rørføring, har det været ekstra vigtigt, at tagmaterialet ikke indeholder skadelige eller giftige stoffer i forhold til udvaskning, siger Conny Krog.

TANKEFULD 2 Tagpap

Bedre byggeproces og stor popularitet

Den bæredygtige tilgang til byggeriet har haft flere positive sideeffekter for projektet. Det fortæller Claus Thrane, FAB’s projektleder på byggeprocessen for Tankefuld II.

– Vores erfaring med at bygge efter DGNB-principperne er, at vi har oplevet en bedre byggeproces med færre fejl og mangler, fordi alt er dokumenteret og planlagt. Den bæredygtige tankegang betød, at vi gjorde os grundige overvejelser og traf gode beslutninger meget tidligere i processen end normalt. Det har resulteret i sundere boliger og lavere miljøpåvirkninger, siger Claus Thrane, projektleder hos FAB.

Meget tyder på, at netop den bæredygtige profil har været med til at øge de færdige boligers popularitet. Allerede en måned før afleveringen af projektet var samtlige 44 boliger i Tankefuld II revet væk, og flere hundrede er nu på venteliste.

– Vi har oplevet en rigtig stor interesse for boligerne. Lejerne er selvfølgelig tiltrukket af det populære nærmiljø, men jeg tror også, at boligernes bæredygtige profil tiltaler rigtig mange. Med træ, grønne tage og andre naturmaterialer signalerer Tankefuld II, at det er et sundt og godt sted at bo, siger Claus Thrane.

Vil du vide mere om EPD? Læs vores grundlæggende indføring i emnet her

Fakta

Byggeriet Tankefuld II er anden etape af FAB’s boliger i bydelen Tankefuld ved Svendborg. Den overordnede vision for byudviklingsprojektet  er at skabe en attraktiv bydel, som udvikles på et bæredygtigt grundlag i relation til det eksisterende landskab i Svendborg bys vestlige udkant. Med byudviklingsprojektet er planen at opføre verdens første moderne Cittaslow midt i naturen og tæt på alt.

Byggeriets parter:
Bygherre: FAB
Arkitekt: C&W Arkitekter A/S
Tagdækker: Hetag Byens Tag

Få nem adgang til DGNB-data:
Rambøll har udarbejdet en ”dokumentationspakke”, der gør det nemt for DGNB-konsulenter og -auditors at vurdere, hvad Phønix Tag Materialers tagpap bidrager med til en bygnings DGNB-certificering:

Bestil dokumentationen ved at kontakte:

Projekt- og bæredygtighedschef og DGNB-konsulent
Dorthe L. Hartung
T. 40 64 52 41
E. dor@phonixtagmaterialer.dk

Artikler og viden

Faglige artikler, interviews og videoer med eksperter om bæredygtighed, projektering, montage, levetid, arkitektur, cases m.m.

IMG 1527

Alger på byggematerialer: Hvordan gør man?

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

Alger på byggematerialer. Hvordan gør man?
expand_less