Disse brandkrav skal du kende til, når du projekterer

Kend kravene til en brandmæssigt egnet tagdækning, når du projekterer

Som rådgiver skal du kende kravene til en brandmæssigt egnet tagdækning, når du projekterer. Ellers risikerer man i værste fald at skulle lave tagdækningen om.

Alle dele af en bygning er underlagt Bygningsreglementets BR18-krav til brandsikkerhed. Det stiller krav til både den projekterende, den udførende og materialeproducenterne. Du skal som projekterende være sikker på, at kombinationen af under- og overpap har den rette godkendelse.

– Det er vigtigt at have styr på, at tagdækningen er godkendt til det underlag, der er på bygningen. Er det mineraluld, er det én godkendelse. Er det polystyren, er den en anden godkendelse. Og hvis det er træ, er det en tredje, fortæller Tommy Bunch-Nielsen fra Bunch Bygningsfysik, som blandt andet er forfatter til det nyeste afsnit om brand i PTM-anvisningerne, der blev lanceret i 2020, og siden er blevet revideret.

– Manglende kendskab til reglerne er den største udfordring hos arkitekter, entreprenører og ingeniører. Den betyder, at de i nogle tilfælde ender med at stå med en ulovlig bygning. Derfor er det vigtig, at man sætter sig ind i reglerne for hvilken klassifikation, der er egnet til den specifikke tagdækning. Ellers risikerer man at skulle lægge en ny tagdækning for at kunne opfylde de danske brandregler, forklarer Tommy Bunch-Nielsen.

Brandtest DBI
Brandprøvningsudstyr på DBI

Kræv klassifikationsrapport fra leverandøren
Når det kommer til materialeproducenterne, skal de dokumentere, at de opfylder brandkravene ved prøvningstandarden EN1187.

– Selve prøvningen foregår på Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, hvor man tester materialet for at se tagdækningens branddrøjhed. Længden af overfladebeskadigelse må højest være 55 cm på selve tagoverfladen og i underlaget. Hvis materialet består prøvningen, udarbejdes en klassifikationsrapport, hvor der står, hvorledes den konkrete tagdækning må anvendes, fortæller Tommy Bunch-Nielsen.

Phønix Tag Materialers oversigt over brandgodkendte tagopbygninger findes i et skema i PTM-anvisningen 

I Norden anvendes prøvningsmetoden t2, og tagdækningen klassificeres som Broof (t2). Man må ikke blande forskellige producenters over- og underpap – det skal være fra samme producent. Derfor er det vigtigt, at du som projekterende har adgang til klassifikationsrapporten.  

Men samtidig skal du også sikre dig, at den tagpap, der faktisk leveres på taget, også svarer til den tagpap, der er godkendt i klassifikationen.

Krav til udførelsen
Ud over brandkravene til selve projektet skal tagentreprenøren efterleve reglerne for varmt arbejde, når tagpappet skal lægges. Reglerne står beskrevet i vejledningen BTV10 fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. For eksempel skal tagdækkeren beskytte en brandbar isolering med flammespærre. Derudover skal sprækker og revner i underlaget lukkes, så du ikke risikerer, at der kommer flammer ned og antænder brandbart materiale.

– Det er særligt vigtigt at efterleve reglerne for varmt arbejde i forbindelse med renoveringer, fordi man ofte har at gøre med ældre, tørre materialer under tagbrædderne, som let kan antænde. Samtidig er det også vigtigt at passe særligt på, hvis du eksempelvis bruger polystyren som tagisolering, for det er særdeles brændbart, fortæller Tommy Bunch-Nielsen.

Både bygherre og entreprenør skal underskrive erklæringer ved udførelse af varmt arbejde, inden de påbegynder byggeprojektet. Samtidig skal de sørge for, at der er brandslukningsmateriel til rådighed.

I PTM-anvisningernes nye afsnit om brand, kan du kan finde yderligere information om brandreglerne, når du bruger tagpap i byggeri. Her er beskrevet hvilke regler, der gælder for tagdækning og for underlaget samt varmt arbejde – også i forhold til udførelse af tagterrasser og grønne tage. Derudover kan du finde yderligere information i den brandtekniske vejledning fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

I det seneste afsnit af Tagkanalen kommer du med i studiet sammen med Tommy Bunch-Nielsen, der er forfatter på det opdaterede afsnit om brand i PTM-anvisningerne. Han deler ud af sin brandtekniske viden og kommer med gode råd til, hvordan du som projekterende og udførende efterlever brandkravene.

Fakta

Hvilke brandkrav gælder for et tagpaptag? Det er vigtigt at du sikrer dig dokumentation for, at den tagdækning, der leveres, er brandmæssigt egnet.

Læs det lange svar i denne artikel om de opdaterede PTM-anvisninger om brandkrav

Artikler og viden

Faglige artikler, interviews og videoer med eksperter om bæredygtighed, projektering, montage, levetid, arkitektur, cases m.m.

IMG 1527

Alger på byggematerialer: Hvordan gør man?

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

Alger på byggematerialer. Hvordan gør man?
expand_less