Opdateret PTM-anvisning om brandkrav: Sådan projekterer du en brandmæssig egnet tagdækning

Kend kravene til brandmæssigt egnet tagdækning, når du projekterer

Artikel Foto Brandkrav Apr 2021 Forside (2)

Som rådgiver skal du kende kravene til en brandmæssig egnet tagdækning, når du projekterer. Ellers risikerer du i værste fald at skulle lave tagdækningen om, advarer anvendelsesteknisk chef, ingeniør Jens-Jørn Hunderup.

Brandkravene til tagkonstruktioner kan opdeles i fire hovedkrav, der omfatter krav til henholdsvis overflader, isoleringsmaterialer, brandmodstand og udførelsen. I 1999 blev der indført nye krav om individuelle godkendelser på alle tagdækninger af tagpap og folie på et givet underlag. Det betyder, at du som projekterende skal være sikker på, at både under- og overpappen er klassificeret til præcis det underlag, du anvender.

PTM-anvisningen for brandkrav er for nylig blev opdateret, og her guider vi dig igennem de vigtigste ting, du skal vide, når du projekterer. Generelt er manglende kendskab til reglerne den største udfordring hos arkitekter, entreprenører og ingeniører. Det betyder, at man kan risikere at stå med en ulovlig bygning og dermed skal lægge tagdækningen på ny for at opfylde de danske brandregler. Derfor er det vigtigt at kende reglerne for, hvilken klassifikation der er egnet til den specifikke tagdækning.

– Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 om brand beskriver, hvilket sikkerhedsniveau, der skal opnås i et byggeri. Det er op til bygherren eller rådgiveren at beslutte, hvordan brandsikringen udføres samt at sikre, at bygningsreglementets krav er opfyldt. Men uanset metoden, skal man dokumentere, at det krævede sikkerhedsniveau er opnået, forklarer anvendelsesteknisk chef, ingeniør Jens-Jørn Hunderup.

Efterspørg dokumentation

Dokumentation af brandforhold kan ske på forskellig vis, som står beskrevet i Bygningsreglementets BR18-krav til brandsikkerhed.  Når det kommer til materialeproducenterne, skal de dokumentere, at de opfylder brandkravene.

–I Norden anvendes prøvningsmetoden T2, og tagdækningen klassificeres som Broof (T2). Her gælder det, at man ikke kan blande producenters over og underpap – det skal være fra samme producent. Derfor er det vigtigt, at du som projekterende har adgang til klassifikationsrapporten, som dokumenterer hvilken kombination af tagpap og underlag, der er godkendt, siger Jens-Jørn Hunderup.

Krav til udførelse af varmt arbejde

Ud over brandkravene til selve projekteringen skal tagentreprenøren efterleve reglerne for varmt arbejde, når tagpappet skal lægges. Reglerne står beskrevet i vejledningen BTV10 fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. For eksempel skal tagdækkeren beskytte en brandbar isolering med flammespærre. Derudover skal sprækker og revner i underlaget lukkes, så du ikke risikerer, at der kommer flammer ned og antænder brandbart materiale.

Fakta

Som projekterende skal du blandt andet være sikker på, at både under- og overpappen er godkendt til præcis det underlag, der anvendes på bygningen. Hvilke andre brandkrav og regler der gælder, når du bruger tagpap i byggeriet, kan du finde svar på i PTM-anvisningernes nye afsnit om brand her.

Artikler og viden

Faglige artikler, interviews og videoer med eksperter om bæredygtighed, projektering, montage, levetid, arkitektur, cases m.m.

IMG 1527

Alger på byggematerialer: Hvordan gør man?

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

Alger på byggematerialer. Hvordan gør man?
expand_less