Skærpede krav til vandansamlinger - underlag og lunker

Skærpede krav til vandansamlinger, vær opmærksomme på ujævnheder i underlaget

Bo PTM Anvisninger 19024 Figur 2
Spring i underlaget giver anledning til lunker og vandansamlinger i den færdige tagdækning. Derfor skal disse udjævnes bedst muligt.

PTM-anvisningen om underlag for tagpap blev revideret i 2020 – de vigtigste ændringer til dig, der projekterer eller udfører, var:  

I den opdaterede PTM-anvisning fra 2020 om underlag for tagpapdækninger blev de skærpede krav til vandansamlinger medtaget. De nye krav gjorde det endnu mere vigtigt, at rådgiver og entreprenør er opmærksomme på ujævnheder i underlaget, lyder det fra anvendelsesteknisk chef, ingeniør Jens-Jørn Hunderup. 

Tilbage i 70’erne var det en udbredt opfattelse, at det ligefrem kunne være gavnligt at have vand stående på et tagpaptag, da vandet beskyttede tagpappet mod solens stråler. Men erfaringerne har dog siden vist, at den strategi – særligt med tidligere tiders tagpap-kvalitet – ikke kan tilrådes. Derfor har holdningen til at have vand stående på taget ændret sig over årene.

I dag er tagpap-kvaliteten forbedret dramatisk – ikke mindst med to-lags-løsninger i høj kvalitet – og samtidig er byggeriets krav til vandansamlinger (lunker) på taget skærpet. Og med SBI Anvisning 273 har byggeriet fået de hidtil skrappeste krav til lunker.

‒ Når man projekterer tage med fald på 1:40, bruger man typisk modfaldskiler i skotrenderne for at dirigere vandet hen imod afløbene. I disse skotrender kan der dannes lunker, og nu har SBI skærpet kravene, så lunkerne maksimalt må være 15 mm dybe, forklarer Jens-Jørn Hunderup, anvendelsesteknisk chef, ingeniør hos Phønix Tag Materialer.

Det tidligere krav til lunker var 20 mm, og af samme grund har Phønix Tag Materialer opdateret PTM-anvisningerne for underlag for tagpapdækninger.

Tabel 2.1.6.1 Acceptable Lunkestoerrelser Rettet 19.03.2019
Sådan er de acceptable lunkestørrelser

Vær særligt opmærksom på spring
De nye, skærpede krav til maksimale vandansamlinger på tagpaptag betyder, at det bliver endnu vigtigere, at både den projekterende og entreprenøren sikrer et stabilt og plant underlag til tagpapdækningen.

‒ Det er vigtigt at være opmærksom særligt på spring – altså niveauforskelle – i overfladen. Det kan eksempelvis være mellem betonelementer, at der kan være udfordringer. Her kan det være nødvendigt at lave et mellemlag, så underlaget for tagpap-taget bliver plant. Så det skal den projekterende tænke ind, siger Jens-Jørn Hunderup.

I de opdaterede PTM-anvisninger kan du læse de præcise anbefalinger, når underlaget for tagpapdækningen er beton. Her kan du eksempelvis læse, at de maksimale spring ikke må være mere end 10 mm – ellers skal der laves en opretning med puds eller lignende.

Lunker kan ikke undgås
Selvom det er vigtigt at være omhyggelig med at gøre underlaget for tagpapdækningen så stabilt og plant som muligt, mener Jens-Jørn Hunderup, at det er vigtigt at minde både bygherrer, rådgivere og entreprenører om, at visse lunker må forventes:

‒ Man skal forsøge at begrænse vandansamlinger mest muligt, men særligt på tage med lav hældning kan lunker ikke undgås. Det er vigtigt at pointere, så bygherren eller slutbrugeren ikke får urealistiske forventninger. Er tagpaptaget i øvrigt lagt professionelt med tolags polymerbaseret tagpap i god kvalitet, vil de små vandansamlinger, som er tilladt, ikke være en trussel mod et langtidsholdbart tag, siger han.

De opdaterede PTM-anvisninger indeholder ikke underlagskrav til synlige tagdækninger, men disse er under udarbejdelse.

Læs hele anvisningen om underlagskrav til tagpapdækning på https://www.phonixtagmaterialer.dk/underlag-tagpapd-kninger

Artikler og viden

Faglige artikler, interviews og videoer med eksperter om bæredygtighed, projektering, montage, levetid, arkitektur, cases m.m.

IMG 1527

Alger på byggematerialer: Hvordan gør man?

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

Alger på byggematerialer. Hvordan gør man?
expand_less