Svanemærkede byggerier - Svanehusene

Skal leve op til en række krav om lavt energiforbrug, et godt indeklima og valg af byggematerialer

Antallet af svanemærkede byggerier i Norden er vokset markant de seneste år. Nye tal fra Nordisk Miljømærkning viser, at antallet er mere end fordoblet på bare to år. Der stilles strenge materialekrav til Svanemærkede byggerier, og dem lever Phønix Tag Materialers tagpap op til.

Et svanemærket byggeri skal leve op til en række krav, som kan give arkitekter og rådgivere udfordringer i byggeprocessen. Blandt andet krav om lavt energiforbrug, et godt indeklima og valg af byggematerialer.

Det overordnede mål med et Svanemærket byggeri er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. På den måde gavner Svanen både mennesker, miljøet og jordens ressourcer. Det gør svanemærkede byggerier til et attraktivt valg for ejendomsinvestorer og de mennesker, der skal bo i bygningerne.

First mover på Svanemærket
Svanehusene i Irmabyen er et af de første etagebyggerier i Danmark, der kan smykke sig med Svanemærket. Rådgiveren bag byggeriet, Nicki Askjær Storm, der er bygningskonstruktør og partner i Ingeniørgruppen AS, giver her indsigt i, hvad det kræver at bygge efter Svanemærket.

– Byggeriets livscyklus og bæredygtighed er i fokus, når man bygger efter Svanemærket. Derfor stilles der strenge krav til materialerne, som skal indgå i byggeprojektet. Særligt er materialernes ophav særdeles vigtigt. Du må for eksempel ikke anvende træ, der stammer fra beskyttede områder eller uberørt skov eller anvende skadelige, kemiske byggeprodukter, fortæller han.

For at bygge efter Svanemærket kræver det, ifølge Nicki Storm, at man går minutiøst til byggeriet. Det er med til at sikre, at alle krav til materialerne overholdes, som Miljømærkningen Danmark i sidste ende skal godkende.

 – Der gælder blandt andet strenge krav til indgående stoffer, som for eksempel fugemasse og maling, der betyder, at materialeleverandørerne skal kunne redegøre for og dokumentere de indgående stoffer. Samtidig stilles der krav til indeklimaet, som skal være 10 procent bedre end det niveau, Bygningsreglementet stiller til andet nybyggeri, siger Nicki Storm og tilføjer:

– Tidligt i processen har vi sammen med arkitekter og developer undersøgt, hvilke materialer vi må bruge og ikke må bruge. I forhold til bygningens design stilles der krav til dagslys, som vi i dette tilfælde har løst ved at indbygge store vinduespartier.

Det er et krav fra Miljømærkning Danmark, at bygherre skal kunne redegøre for brugen af materialer.

Et velforberedt byggeri
Når man vælger at bygge efter Svanemærket, er der ifølge Nicki Storm tale om et velforberedt byggeri.

– Fra start til slut skal der holdes nøje øje med processen. Om de udførende – det vil sige bygherre, håndværkere, malere med mere – anvender produkter og materialer, der lever op til Svanens krav. Derfor går man tidligt ind og screener materialerne for at sikre, at de lever op til kravene, siger han.

Selvom Ingeniørgruppen AS er meget tilfreds med byggeriet, har det ifølge Nicki Storm været en udfordring at bygge efter Svanemærket.

– Svanehusene er blandt de første svanemærkede byggerier i Danmark, og derfor kunne vi ikke trække på erfaringer fra andre byggeprojekter. Fremadrettet bliver det dog langt nemmere at bygge efter Svanemærket, da der allerede nu er sket en udvikling indenfor området. Blandt andet har Miljømærkning Danmark oprettet en database over godkendte materialer, så man let kan tjekke, hvilke materialer der lever op til kravene, fortæller han.

Alle skal involveres
Ifølge Nicki er det vigtigt, at alle omkring byggeprojektet – fra arkitekter til materialeleverandør – fra start ved, hvad det indebærer at bygge efter Svanemærket, og de involveres tæt i processen.

– Det kræver lang mere sparring og inddragelse at bygge et Svanemærket byggeri. Når det er sagt, betyder det omvendt, at man er mere velforberedt, og derfor bliver der skabt et bedre flow i byggeprocessen, siger han.

Tagpap på husets femte facade
På husets femte facade – taget – har man valgt at anvende tagpap. Det har de gjort af to årsager:

– Dels har vi valgt tagpap på grund af bygningens geometri og udformning. Tagpap er et fleksibelt og slidstærkt materiale, som sikrer et tæt tag. Og dels har vi valgt tagpap, fordi det som underlag giver en række muligheder efterfølgende for at etablere rekreative områder på taget, solceller og tagterrasser.

Phønix Tag Materialers produkter er optaget i Byggevaredatasbasen for produkter, der kan anvendes i Svanemærket byggeri, og derfor faldt valget netop på Phønix Tag Materialer.

– Samarbejdet med leverandørerne er utrolig vigtigt, for jo før vi har materialernes dokumentation på på plads, des hurtigere kan vi komme videre i processen. Da vi henvendte os til Phønix Tag Materiale responderede de hurtigt med den nødvendige dokumentation, der viste, at tagpappen levede op til Svanens krav, siger Nicki Storm.

Fakta

Irmabyen er en ny bydel i Rødovre, hvor den gamle dagligvarekæde tidligere havde til huse. Svanehusene er en del af Irmabyen og består af 81 lejelejligheder, der kan smykke sig med Svanemærket.

Se produkter, der er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri www.Nordic-ecolabel.org

Beliggenhed: Kaffevej 8 i Irmabyen, 2620 Rødovre

Udført: 2018

Bygherre: PKA

Totalentreprenør: OXDAL A/S

RådgiverIngeniørgruppen AS

Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

TagdækkerHetag Tagdækning Syd

Artikler og viden

Faglige artikler, interviews og videoer med eksperter om bæredygtighed, projektering, montage, levetid, arkitektur, cases m.m.

IMG 1527

Alger på byggematerialer: Hvordan gør man?

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

Alger på byggematerialer. Hvordan gør man?
expand_less