Tre vigtige aspekter ved projektering af tagterrasser

Vær opmærksom på inddækningshøjde, nødafløb og montering af værn

Øget udnyttelse af den femte facade har givet anledning til en nyere PTM-anvisning om blandt andet tagterrasser. Her bør du som projekterende tidligt i byggeprocessen være særligt opmærksom på inddækningshøjde, nødafløb og montering af værn, anbefaler anvendelsesteknisk chef, ingeniør Jens-Jørn Hundrup.

Vi bygger tættere og tættere i de danske byer. Derfor er det over de senere år blevet stadigt mere normalt at udnytte byggeriets femte facade til at skabe uderum med udsigt. Tagterrasser pryder flere og flere af landets tage, og de har givet arkitekten et nyt element at arbejde med i tætte bybebyggelser. Men den populære byggetrend er desværre ikke helt uden problemer for den danske byggebranche.

‒ Der har generelt manglet viden på området, og derfor har vi desværre også set et stort omfang af skader i forbindelse med anlæggelse af tagterrasser. Tidligere har der været fokus på tagterrasser i TOR-anvisningerne, men informationen har ikke været detaljeret nok, siger Jens-Jørn Hunderup, anvendelsesteknisk chef og ingeniør hos Phønix Tag Materialer.

Af den grund blev Phønix Tag Materialers guide til projektering og udførelse af tagpaptage – PTM-anvisningerne – i slutningen af 2019 udvidet med et selvstændigt kapitel om tagterrasser, taghaver og parkeringsdæk. Her kan du læse om tre vigtige fokuspunkter i projekteringsfasen for byggeri med tagterrasser.

Inddækningshøjde volder problemer
For at modvirke vandindtrængen er det et krav, at tagterrasser har en inddækningshøjde ved facader og terrassedøre på mindst 150 mm over det vandførende lag. Men selvom minimumskravet har eksisteret i en årrække, glemmer en del tekniske rådgivere det ofte i projekteringen – og det får typisk den konsekvens, at der trænger vand ind ved terrassedørene.

Vil du som projekterende undgå problemet, er det helt afgørende, at du tænker inddækningshøjden ind i den tidlige planlægning af byggeriet. Det har nemlig grundlæggende betydning for byggeriets udformning. Og dermed kan det også få konsekvenser i forhold til lokalplanen eller byggeriets samlede økonomi, forklarer Jens-Jørn Hunderup.

‒ Udfordringen er, at der ‒ udover inddækningshøjden ‒ normalt er behov for et isoleringslag under tagterrassen på cirka 350 mm. Opbygningen bliver dermed mindst 0,5 meter, og det bliver samtidig den højde, gulvet skal have i de tilstødende rum, hvis du skal have en niveaufri adgang til tagterrassen. I sidste ende øger det etagehøjden med mindst 0,5 meter, og det kan give bygherren problemer i forhold til de lokale højdegrænseplaner.

Billede 1 Niveauforskel
Figur 1.Inddækning af tagterrasse med niveaufri adgang

I afsnit 1.4 i PTM-kapitlet om tagterrasser kan du læse yderligere om retningslinjer for inddækningshøjder.

Nødafløb sikrer mod vandskader   
Et andet vigtigt fokuspunkt er, at den projekterende skal sikre korrekt vandafløb fra tagterrassen. Tagterrasser bliver nemlig ofte udformet som et badekar med opkanter hele vejen rundt, og det kan give risiko for vandskader, hvis der kommer skybrud, eller afløbet bliver blokeret af blade eller skidt.

‒ Ofte er der kun ét afløb på selve tagterrassen, og hvis det stopper til, stiger vandet op og risikerer at løbe ind i bygningen. Så det er absolut vigtigt at have et nødafløb. Nødafløbet skal ligge 50 mm højere end det primære afløb (jf. billede 2). Det kan enten være et udspyr eller hak i tagkanten, hvor vandet kan løbe ud – og som samtidig ’sladrer’ om det blokerede afløb, siger Jens-Jørn Hunderup.

Bilelde 2 Udspyr
Figur 2. Principskitse af nødafløb i form af udspyr fra tagterrasse udformet som ”badekar”

Nødafløbet skal være placeret lavere end inddækningshøjderne, så vandet aldrig vil kunne trænge ind i bygningen. Hvis du af forskellige årsager ikke har mulighed for at etablere nødafløb, skal du som minimum etablere to afløbsbrønde på tagterrassen. Det kan du læse mere om i dette afsnit om afvanding af tagterrasser.

Drilske inddækninger ved værn
Det tredje og sidste fokuspunkt, som den projekterende bør være særligt opmærksom på ifølge Jens-Jørn Hunderup, er inddækninger omkring tagterrassens værn – altså rækværk eller lignende.

‒ Hvis du ikke kan montere værnene i selve terrassebelægningen eller på ydersiden af facaden, skal de fastgøres i konstruktionen. Det betyder, at  du skal sørge for at lave inddækninger i tagdækningen – og derfor er det vigtigt at tænke ind fra starten af projekteringen, siger han.

Med den rigtige projektering og udførelse kan tagterrassen blive en skøn grøn oase i både etageejendomme, kontorbyggerier og private boliger. Og tagpap er med sin store fleksibilitet et velvalgt materiale til at klare de mange inddækningsdetaljer omkring værn og andre gennemføringer som ovenlysvinduer, stolper og facader. 

Læs hele anvisningen om tagterrasser, taghaver og parkeringsdæk på https://www.phonixtagmaterialer.dk/tagterrasser-taghaver-og-parkeringsd-k

Artikler og viden

Faglige artikler, interviews og videoer med eksperter om bæredygtighed, projektering, montage, levetid, arkitektur, cases m.m.

IMG 1527

Alger på byggematerialer: Hvordan gør man?

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

Alger på byggematerialer. Hvordan gør man?
expand_less