Undgå skader når du monterer solceller på tagpap

Benyt de rigtige monteringsløsninger for at undgå skader på tag og hus.

Risskov Brynet Solceller Web

Montering af solcelleanlæg er populært både på nybyggeri og som led i energirenoveringer. Tagpaptage er velegnede til montage af solcelleanlæg, men det er vigtigt at benytte de rigtige monteringsløsninger for at undgå skader på tag og hus.

I 2012 eksploderede salget af solceller i Danmark, og op imod 40-50.000 danske husstande fik installeret et solcelleanlæg. I takt med at markedet for salg af solceller er vokset markant, er der kommet et større fokus på kvaliteten - og ikke mindst den rigtige montering af solcelleanlæg.

Find en udførlig teknisk vejledning til korrekt montering af solcelleanlæg på tagpaptage i Phønix Tag Materialers PTM-anvisninger

Der er allerede set flere skader på tagkonstruktioner efter forkert montage af solcelleanlæg, der har medført utætheder og alvorlige fugtskader på tagkonstruktionen. Derfor er det vigtigt, at du som bygherre eller bygherrerådgiver sætter dig godt ind i anbefalingerne omkring korrekt montage af solceller på tagpap, inden du påbegynder arbejdet.

Her er fem vigtige punkter, du skal holde øje med for at få et sikkert tag med solceller:

#1: Krav til tagkonstruktion og undertag
På tagpaptage skal solcelleanlæg generelt fastgøres til den underliggende tagkonstruktion. Det kræver en statisk vurdering og dimensionering fra en kvalificeret tekniker.

Solcelleanlæg belastes af både vind og snebelastninger, som skal føres ned til tagkonstruktionen.

Derudover skal der tages højde for solcelleanlæggets egenvægt, idet din tagkonstruktion i nogle tilfælde måske kun er dimensioneret lige til grænsen.

#2: Placering
Solcelleanlæg kan placeres på flere måder på taget, men anlægget bør af hensyn til vindbelastningen normalt placeres uden for tagets rand- og hjørnezoner for at undgå de største belastninger.

#3: Montage-løsninger
Der findes en række forskellige løsninger til montage af solcelleanlæg på tagpaptage. Overordnet skelnes der mellem tre forskellige metoder til montage af solpaneler på tagpaptage: mekanisk fastgørelse, fastgørelse med ballast og klæbede løsninger. Lige meget hvilken løsning, der anvendes, er det vigtigt, at solpanelerne ikke placeres i skotrender, og at tagnedløb er tilgængelige. Disse skal være tilgængelige, så det er muligt at drifte og vedligeholde, f.eks. feje og rengøre

Til mekanisk fastgørelse af solpaneler anvendes der specialbeslag, hvorpå panelet monteres. Ved valg af fastgørelsesbeslag skal der tages udgangspunkt i tagets hældning, idet hældningen er afgørende for vand- og vindbelastningen på solcellefastgørelsen. Der skelnes mellem beslags-løsninger til lave hældninger op til 11 grader og til tagflader med hældninger over 11 grader.

I begge tilfælde skal der tages hensyn til råd, korrosion og andre nedbrydningsmekanismer i forbindelse med valg af beslag til fastgørelse.  Fastgørelsesbeslag for solcelleanlæg skal være forsynet med tagpap, der er svejset på fra fabrikken, og de skal inddækkes i tagpapdækningen, så der opnås en 2-lags løsning ved beslaget. Når hældningen er mindre end 11 grader anvender man en to-lagsløsning, mens man kan nøjes med et lag ved hældninger over 11 grader.

Ved brug af ballast til fastgørelse monteres solcellepanelerne på et stativ, som indeholder en ballastkasse. Den fyldes med fliser eller et skinnesystem, som bærer fliserne. Det er vigtigt, at fliserne er fastholdt til skinnesystemtet, så de ikke falder af ved vindbelastninger.

Derudover skal der tages hensyn til trykket ned på isoleringen, sådan at denne ikke overbelastes, eller der opstår lunker. Man skal altid lægge et ekstra lag overpap under belastningspunktet.

Klæbede solcellepaneler er en samlet systemløsning med underlag, tagdækning, mekanisk fastgørelse og klæbning af solcellepaneler eller solcellepanelskinner. Fastgørelse ved limning kan normalt kun anvendes op til en taghældning på 1:5. Det skal dog suppleres med en mekanisk fastgørelse for at hindre nedskridning.

#4: Afvanding
Du skal være opmærksom på, at solcelleanlæg og deres fastgørelser ikke må hindre afvanding af taget eller muligheden for at rense tagbrønde. Derfor skal du undgå at placere beslagene i skotrenderne og sammenskæringslinjer ved modfaldskiler. Normalt skal der holdes en afstand på 0,5 meter til disse.

#5: Undgå brug af ansatsskruer og lægter
Igennem årene har flere anvendt ansatsskruer, hvor montagen af panelet sker ved, at der skrues ned gennem den færdige tagdækning.  Det resulterer i, at tagdækningen perforeres, og dermed opstår der risiko for utætheder og fugtskader.

Brug af lægter til eftermontering af solpaneler på tagpap er også udbredt. Det frarådes, da der er stor risiko for, at det går i råd i træet – og i værste fald, at solcellerne blæser af. I stedet bør der anvendes specialbeslag for at sikre modstandsdygtighed mod vind og vejr.

Find en komplet montage-vejledning her
I PTM-anvisningerne finder du en komplet teknisk vejledning til projektering og montering af tag med tagpap. Det gælder ikke kun tag med solceller, men også almindelige tagpapdækninger og grønne tage. PTM-anvisningerne er en videreførelse af de tidligere TOR-anvisninger, som bygger på mange års byggeteknisk erfaring, der sikrer dig et tæt og holdbart tag.

Find flere detaljer om korrekt montage af solpaneler i PTM-anvisningerne

Artikler og viden

Faglige artikler, interviews og videoer med eksperter om bæredygtighed, projektering, montage, levetid, arkitektur, cases m.m.

IMG 1527

Alger på byggematerialer: Hvordan gør man?

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

Alger på byggematerialer. Hvordan gør man?
expand_less