Vedligehold dit tagpaptag - så det holder (næsten) evigt

Et tagpaptag i dag holde 50 år, og endnu længere hvis du passer godt på det

Fejer På Tag
Som alle andre ting, der skal holde i mange år, kræver dit tag vedligeholdelse og eftersyn. Fej blandt andet taget fri for blade og snavs

Af Jens-Jørn Hunderup, Ingeniør og anvendelsesteknisk chef

Udført korrekt kan et tagpaptag i dag holde 50 år, og hvis du sørger for at passe godt på det, kan levetiden blive endnu længere.

Vi giver dig her de bedste råd til at vedligeholde dit tagpaptag
Boligejere med et korrekt udført tagpaptag med to lag kan sove trygt, selvom det regner, rusker og sner udenfor. Som vi tidligere har fortalt (Se levetidsartikel), kan boligejeren regne med mindst 50 års levetid på et korrekt udført tagpaptag med to-lags SBS-løsning. Men for at sikre den lange levetid – og måske endda få endnu flere år ud af taget – er det vigtigt at vedligeholde det løbende.

Moderne tagpap skal i sig selv ikke vedligeholdes, men for at sikre taget en lang levetid samler vi her en række gode råd om, hvordan hele taget skal vedligeholdes, så man opnår den lange levetid.

Hvis du skal sikre din tag den længst mulige levetid, er det derfor en god idé at kigge taget efter løbende og lave en enkel vedligeholdelse. 

Når du vedligeholder taget, så sikrer du den lange levetid og du undgår skader, der kan gå ud over den underliggende tagkonstruktion.

Efterse dit tag to gange om året
Det almindelige vedligehold af et tagpaptag indebærer, at man to gange om året går op på taget for at kontrollere tagets tilstand.

1. DU SKAL FEJE TAGET
Man skal feje taget fri for blade og snavs. Hvis der har været håndværkere på taget for at udføre arbejde på en anden bygningsdel, så bør man efterse taget for søm, skruer og andre materialerester.

Tagnedløb Web
Rens tagnedløb og tagrender for blade mv. Samtidig tjekkes, at der er et bladfang i hvert tagnedløb

2. RENS TAGNEDLØB OG TAGRENDE
Man skal rense tagnedløb og tagrender for blade og andet. Samtidig skal man tjekke, at der er et bladfang i hvert tagnedløb. Dette bladfang forhindrer, at blade grene og andet kommer ned i afløbsrøret og tilstopper systemet.

Man kan selv sætte et nyt bladfang i, hvis der er behov for det.

Hvis der er træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt at rense tagbrønde mere en to gange om året.

3. FJERN LØSE SKIFERSTEN
Fjern løse skifersten, der har samlet sig i skotrende, bag ovenlys og lignende.

Tagpappen er fra fabrikken fremstillet med et overskud af skifersten, der i de første par år vil blæse sammen på taget. Tabet af denne overskudsskifer har ikke indflydelse på tagets levetid

Tagkant Web
Tagets kanter efterses for revner i inddækningen. Kontroller også, at aluminiumskapslen sidder godt fast

4. TJEK TAGETS KANTER
Man skal efterse tagets kanter for revner i inddækningen. Kontroller også, at aluminiumskapslen sidder godt fast – hvis ikke, kan den eftersømmes med aluminiumssøm.

Fuger Til Mur Web
Ved fuger, hvor tagfladen støder op mod en mur eller en muret skorsten, vil inddækningen være afsluttet med et indskud og en fuge

5. EFTERSE FUGER
Inddækningen er normalt afsluttet med en liste og fuge når tagfladen støder op mod en mur eller en muret skorsten.

Fuger er ret udsat for blandt andet sollys. Tjek derfor, at den ikke er revnet, knækket eller sidder løs.

Elastiske fuger omkring fugeskinner mv. skal tjekkes, og om nødvendigt udskiftes hvert femte år.

Ovenlys Web
Hætter, skorsten, ovenlysvinduer mv. efterses. Undersøg også, at inddækningen og fugen er hel og ubeskadiget.

6. UNDERSØG HÆTTER, OVENLYSVINDUER ETC.
Hætter, ovenlysvinduer, skorstene osv. skal man også tjekke. Undersøg også, at inddækningen og fugen er hel og ubeskadiget. Flangeinddækninger skal tjekkes med fugemasse hvert femte år.

7. SNE SKAL SOM HOVEDREGEL IKKE FJERNES
Man skal normalt ikke fjerne sne fra taget, da taget er beregnet til at kunne bære snelasten.

Hvis man af andre grunde alligevel er nødt til at fjerne sne, skal man gøre det forsigtigt, og man må kun anvende en kost, for ikke at beskadige tagdækningen.

BRUG DIN TAGDÆKKER TIL DET STORE EFTERSYN
Minimum hver femte år bør du ringe til din tagdækker og bede ham komme for at gå taget efter. Med sine professionelle øjne får han øje på mere, end man gør som husejer.

LAD TAGDÆKKEREN KLARE FØLGENDE OPGAVER:
REPARATION AF STØRRE REVNER OG BULER
Moderne tagpap har stor styrke og elasticitet og vil derfor under normale forhold kunne holde i mange år uden reparationer og udskiftning.

Sker der alligevel en perforering af tagpappet, så skal der repareres ved at svejse et nyt stykke tagpap på.

DAMPBULER
I nogle tilfælde kan der opstå de såkaldte dampbuler.

Det vil sige luftlommer mellem de to lag tagdækning, der hæver, når solvarmen får luften til at udvide sig. Dampbuler skal skæres op, klæbes ned til underlaget, og reparationen dækkes med et stykke nyt tagpap.

Artikler og viden

Faglige artikler, interviews og videoer med eksperter om bæredygtighed, projektering, montage, levetid, arkitektur, cases m.m.

IMG 1527

Alger på byggematerialer: Hvordan gør man?

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

Alger på byggematerialer. Hvordan gør man?
expand_less